Gebruiksvoorschriften Rolsteiger

 

2:   De steiger moet altijd recht en waterpas staan. Gebruik de stelspindel op de juiste manier,
      dus niet om de vloerhoogte aan te passen, maar alleen om de steiger waterpas te stellen.
3:   Plaats geen ladders of trappen op de werkvloer.
4:   Klim of sta niet op de diagonaal of horizontaal schoren. Klim altijd aan de binnenkant van de steiger naar boven,
      gebruik hiervoor werkvloeren met een luik.
5:   Gebruik de steiger vlakbij niet geïsoleerde elektrische installaties of machines.
6:   Controleer of alle borgclips juist geplaatst zijn (in borggat laten zitten).
      Bouw nooit een steiger op zonder de borgclips te gebruiken.
7:   Gebruik alleen goede stabilisatoren en de huiste verankering om de steiger te ondersteunen.
      Plaats de steiger nooit op opgestapelde stenen of planken e.d.
8:   Werk niet met een steiger indien de windkracht 6 beauford of hoger is. Verwijder sneeuw en ijs van de steiger alvorens te gaan werken
      en strooi indien nodig zand op de werkvloer tegen wegglijden.
9:   Hijs tijdens het opbouwen de frames met een touw naar boven. Laat geen gereedschap of puin op de werkvloer liggen.
10: Draag altijd een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen.
11: Zuren en chemische producten kunnen corrosie veroorzaken aan het aluminium, dit kan de stevigheid van het aluminium aantasten.
      Raadpleeg uw leverancies voor eventuele voorzorgsmaatregelen.
12: Bevestig geen lier of hijstakel aan de steiger.
13: Wanneer steigers niet gebruikt worden, moeten zij verankerd worden.
      Neem voorzorgsmaatregelen zodat onbevoegde personnen de steiger niet kunnen beklimmen.
14: Overschrijd nooit de gelijkmatig verdeelde belasting van 200 kg/pm2 per werkvloer.

Over Steigerdeal