Dak- uitwijkconsoles

Geschreven door Super User.

1: De dakconsole set is gemaakt tbv gebruik aan de rolsteiger, steunend op een schuin dak. De dakconsole mag in geen geval vrij hangend gebruikt worden.
2: Veranker de steiger indien mogelijjk aan het gebouw waaraan gewerkt wordt.
3: Controleer voor aanvang van de werkzaamheden de dakconsole op stevigheid. Indien dit niet stevig genoeg is mag de dakconsole niet gebruikt worden.
4: Bevestig de draaikoppeling aan de staander van de rolsteiger, draai de vleugelmoer stevig handvast. Laat de halve open maan, onderaan de dakconsiole, tegen de staander leunen.


5: Zorg dat de daksloffen stevig op het dak leunen. Stel de hoogte zo nodig in dmv de draaispindel met moer. Draai de moer iets verder dan normale handkracht, de gekregen voorspanning voorkomt terugloopen van de moer.
6: Nu kunnen de platforms en eventuele opbouwdeln op de console geplaatst worden. Afhankelijk van de kwaliteit van het dak is de maximale belasting 250 Kg per gesloten werkoppervlakt bij gelijkmatige belasting.
7: Bij werkzaamheden op de dakconsole dient er altijd leuningwerk geplaatst te worden. Dit bestaat ten minste uit twee leuningframes, te bevestigen op de daarvoor bestemde pennen met daartussen 2 horizontaal schoren of 1 dubbele leuningschoor. Bij de Euro uitvoering dienen 4 draaikoppelingen gebruikt te worden om de leuningframes aan de staander te bevestigen.
8: Er mag maximaal een 2 meter opbouwframe en 1 meter leuningframe op de console geplaatst worden, mits de steiger is verankerd op goothoogte en stabilisators gebruikt worden. U kunt maximaal 1 werkoppervlak gebruiken bij deze optie.
9:Bij de dakconsole worden verlengdelen geleverd. Deze kunnen gebruikt worden indien het dak net te ver van de steiger verwijderd uis. U kunt nu 3 platforms naast elkaar plaatsen. Let er wel op dat u ook een aangepast leuningconstructie maakt. U kunt bijvoorbeeld elkele leuningstandaanders en schoren in combinatie met draaikoppelingen gebruiken om deze constructie te maken.

Over Steigerdeal